Agent celny – co robi, kto może zostać

Agent celny popularnie zwany jest celnikiem. Jest to zawód poszukiwany, ważny i nienajgorzej opłacany. Żeby jednak pracować w charakterze agenta celnego, trzeba spełnić pewne wymagania, które reguluje ustawa.

 

Co robi i gdzie pracuje agent celny

 

Agent celny stanowi część służb celnych, których zadaniem jest kontrolowanie wymiany towarów i usług przez polskie firmy z firmami z innych krajów. To właśnie agent czuwa nad tym, aby tak zwana odprawa celna towarów i usług przebiegła zgodnie z prawem. Czyli, sprawdza niezbędne dokumenty, które przygotowuje przedsiębiorca wysyłający towar lub usługę za granicę, sprawdza, czy przewożony towar odpowiada dokumentacji. Sprawdzanie towaru obejmuje też ustalenie, czy jest on odpowiednio zabezpieczony oraz legalny. To agenci celni często dokonują zatrzymania nielegalnego ładunku, utrudniają przemyt.

 

Agent celny pracuje przede wszystkim na granicach Polski, ale nie tylko. Punkty odprawy celnej mogą się bowiem znajdować również z dala od granicy. Agenci mogą kontrolować także przesyłki pocztowe. Miejscem pracy agenta celnego może być agencja celna, może też on pracować na własny rachunek w ramach działalności gospodarczej. Pracę agent celny może również świadczyć na rzecz firmy z branży TSL albo firm kurierskich.

 

Jak zostać agentem celnym

 

Do 9 maja 2014 roku agentem celnym mógł zostać tylko ktoś, kto zdał egzamin w Ministerstwie Finansów oraz został wpisany na listę agentów celnych. Tego dnia weszła bowiem ustawa, która zderegulowała zawód agenta celnego.

 

Żeby obecnie zostać agentem celnym i być wpisany na listę tego zawodu, trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Taka osoba musi też mieć kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Dyskwalifikację dla kandydata stanowi skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego ubiegający się o zostanie agentem celnym musi złożyć wniosek o wpisanie na listę agentów celnych.

 

Osoba niemająca doświadczenia zawodowego w obszarze celnym musi przedłożyć dyplom ukończenia studiów wyższych. Muszą to być kierunki związane z naukami ekonomicznymi, prawem (administracyjne, finansowe, celne), naukami technicznymi.

 

Jeżeli ktoś nie ma ukończonych studiów wyższych, może zostać wpisany na listę agentów celnych, jeśli posiada minimum trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych, czyli na przykład przez jakiś czas pracował w agencji celnej albo kształcił się w specjalnej szkole policealnej, przygotowującej do zawodu.

 

Zarobki agenta celnego

 

Zarobki na tym stanowisku uzależnione są od tego, jakie dana osoba ma doświadczenie. Według uśrednionych szacunków agent celny zarabia w Polsce około 2850 złotych netto miesięcznie. Osoby z większym doświadczeniem co miesiąc inkasują 3500 złotych na rękę, a nawet więcej. Najlepiej wynagradzani są agenci celni z województwa mazowieckiego (średnio 2990 zł), małopolskiego (ok. 2920 zł) i dolnośląskiego (ok. 2850 zł). Najmniejsze zarobki są wśród agentów celnych na Podlasiu (2085 zł).